28 квітня 2020 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в подальшому Закон про фінансовий моніторинг). Даним Законом про фінансовий моніторинг розширено перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу (юридичні особи, фізичні особи – підприємці та самозайняті особи, які відповідно ст. 8 Закону про фінансовий моніторинг зобов’язані забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою).

Згідно з частиною 2 статті 6 Закону про фінансовий моніторинг суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;

4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

5) оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;

6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;

7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

а) суб’єкти аудиторської діяльності;

б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

ґ) нотаріуси;

д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;

е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;

є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;

ж) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;

8) постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

 

Наші основні послуги, які Вас зацікавлять, включають:

з/п

Найменування послуги Вартість в грн. без ПДВ
1 Допомога у постановці на облік у спеціально уповноваженому органі з фінансового моніторингу (ДСФМ). 500
2 Організація комплексу наступних робіт:

– розробка пакету внутрішніх нормативних документів для фінансової організації, діяльність якої регулюється Національним Банком України;

– проведення належної перевірки існуючих клієнтів суб’єкта ПФМ;

– впровадження алгоритму перевірки нових клієнтів суб’єкта ПФМ;

– організація процедур виявлення та реєстрації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

– запуск функціонування системи управління ризиками із застосуванням ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків

50 000
3 Організація моніторингу фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями) та організація процедур виявлення та реєстрації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.*

* дана послуга адресована компаніям, які надають послуги у здійсненні платежів без відкриття рахунку

Дана послуга включає розробку пакету внутрішніх нормативних документів для фінансової організації, діяльність якої регулюється Національним Банком України.

30 000
4 Допомога в підготовці повідомлень спеціально уповноваженого органу з фінансового моніторингу (ДСФМ) про:

а) порогові фінансові операції, що відповідають ознакам фінансового моніторингу;

б) підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться;

в) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, – не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності.*

* ціна залежить від кількості таких повідомлень, тобто менше/більше 10 на місяць

500/350
5 Аудит, фінансової організації з питань побудови процесів пов’язаних з виконанням вимог законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.*

* включає також роботи, вказані у п. 2, 3, 6

70 000
6 Проведення цільових інструктажів та навчань персоналу, залученого до виконання вимог законодавства з фінансового моніторингу (зазначена мінімальна вартість одного інструктажу протягом 3 (трьох) години, за умови участі в інструктажі до 10 учасників. від 25 000
7 Абонентське обслуговування фінансової організації з питань фінансового моніторингу в яке входить:

– оновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу,

– консультативна допомога при проходженні перевірок, проведення додаткових інструктажів,

– інші послуги за домовленістю.*

* включає також роботи, вказані у п. 8, 9

від

10 000

на місць

8 Допомога у складанні статистичної звітності відповідно до Постанови Національного банку України “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” від 30.07.2020 року N 113. (в залежності від виду та кількості звітів) від

2 500

9 Допомога у складанні щомісячних звітів з питань фінансового моніторингу з метою інформування керівництва про вжиті заходи та проблемні питання. 2 500
10 Розробка та впровадження програмних комплексів за допомогою, яких виконуються процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та складання статистичної звітності згідно Постанови Національного банку України “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” від 30.07.2020 року N 113 за домовленістю

 

З повагою,

Расторгуєв Олександр

Адвокат, Керуючий Бюро